eVeselībasPunkts

Vakcīnas pret Covid-19 Latvijā

Latvija līdz šim brīdim ir definējusi sākotnējo vēlmi veikt riska grupu vakcināciju, nodrošinot vismaz 800 000 cilvēku vakcināciju – tas atbilst aptuveni pusei Latvijas iedzīvotāju.

Agrīnā pieteikšanās vakcīnai pret Covid-19

Eiropas Savienības (ES) valstis, tostarp Latvija, savu vakcīnu “portfeli” pēc iespējas dažādo, jo šobrīd nav iespējams prognozēt, kura no izstrādes stadijā esošajām vakcīnām nākotnē būs efektīvākā, iedarbīgākā un drošākā, kā arī to, kura no vakcīnām būs pieejama visātrāk. (Atgādinām, ka Eiropas Zāļu aģentūrā visas reģistrācijas prasības izpildījusi pagaidām divas vakcīnas, ko ražo uzņēmumi Pfizer-BioNTech un Moderna). Pastāv iespēja, ka viena vai vairākas no iegādātajām vakcīnām nesasniegs nepieciešamos kvalitātes, drošuma un efektivitātes standartus, tāpēc pasūtījums jāplāno, rūpīgi dažādojot riskus, jo var gadīties, ka kādas vakcīnas gadījumā ieguldītie līdzekļi var tikt zaudēti.

Lai pieņemtu pēc iespējas izsvērtākus lēmumus, kas balstīti uz risku analīzi par vienas vai otras vakcīnas iegādi, tiek vērtēti vairāki faktori:

 1. Vakcīnas izstrādes zinātniskais pamatojums un provizoriskie dati par vakcīnas kvalitāti, drošumu un efektivitāti. Vakcīnu ražošanas metode un iepriekšēja pieredze ar līdzīga tipa vakcīnām.
 2. Vakcīnas izstrādes fāze un provizoriskie dati par vakcīnas pieejamību.
 3. Nosacījumi vakcīnas loģistikai, tostarp uzglabāšanai un apzināšanai, vai Latvijā ir pieejami resursi to nodrošināšanai.
 4. Vakcīnas lietošanas nosacījumi, apsverot to, vai ir pieejama personāla kapacitāte un kompetence attiecīgajam vakcinācijas procesam.
 5. Iespējamie vakcīnu zudumi, ņemot vērā to, ka vienā flakonā ir vairākas vakcīnas devas vai ir nepieciešams veikt vakcīnas šķaidīšanu.
 6. Papildu iepirkumi, kas jāveic vakcinācijas nodrošināšanai (šļirces, vakcīnas atšķaidītāji u.tml.).
 7. Vakcīnas un tās loģistikas izmaksas.

Šobrīd Latvija ir pieteikusies pieciem vakcīnu ražotāju piedāvājumiem, taču vēl citi ir sarunu procesā:

 • Pfizer - BioNTech – 1 390 720 devas (695 360‬ cilvēku vakcinācijai)
 • Moderna – 546 918 devas (273 459‬ cilvēku vakcinācijai)
 • AstraZeneca – 1 271 870 devas (635 935 personu vakcinācijai)
 • Janssen-Cilag – 841 414 devas (420 707 cilvēku vakcinācijai)
 • CureVac – 946 510 devas (473 255 cilvēku vakcinācijai)

Kopējam pasūtīto vakcīnu apjomam ir paredzēti objektīvi vakcīnu zudumi, kas rodas, izmantojot daudzdevu flakonus, un vidēji varētu sasniegt apmēram 20% no kopējā vakcīnu apjoma.

EK turpina sarunas ar Novavax. Līdz ar to lēmumu pieņemšana par vakcīnu piegādēm turpinās.

Tā kā Latvija ir Eiropas Savienības (ES) valsts, tad vakcīnu iepirkuma līgumus ar ražotājiem slēdz EK, tā nodrošinot ne tikai vienādas kvalitātes, drošuma un efektivitātes vakcīnas visās ES valstīs, bet arī sedzot daļu izmaksu. Slēdzot līgumus ar ražotājiem, EK lūdza dalībvalstīm kopā papildus iemaksāt 750 miljonus eiro, līdz ar to Latvija proporcionāli iedzīvotāju skaitam iemaksāja 1,64 miljonus eiro. Vienlaikus šī iemaksa, kas veikta, noslēdzot līgumu, nosedz nelielu daļu no pašas vakcīnas reālajām izmaksām. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad vakcīna būs izgājusi Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) reģistrācijas prasības, lai to iegūtu, katrai dalībvalstij par savu pasūtīto apjomu būs jāveic papildu maksa par vakcīnām, kā arī jāsedz loģistikas, uzglabāšanas un administrēšanas izmaksas.

##Kā izvēlētas konkrētās vakcīnas, nevis, piemēram, tās, ko izstrādājusi Krievija vai Ķīna?

Lai vakcīnas pret Covid-19 varētu izplatīt Eiropas Savienībā (ES), neatkarīgi no valsts, ražotājam ir jāiesniedz pieteikums izstrādātās vakcīnas izvērtēšanai Eiropas Zāļu aģentūrā (EZA). Ja iesniegtā vakcīna atbildīs EZA standartiem (veikti nepieciešamie klīniskie pētījumu u.c.), vakcīna tiks reģistrēta un to varēs izplatīt ES dalībvalstu iedzīvotājiem, tostarp Latvijai. Pagaidām neviena vakcīna no Krievijas vai Ķīnas reģistrācijai EZA nav pieteikta.

##Kā uzzināt, vai mans ģimenes ārsts veiks vakcināciju pret Covid-19?

Jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāpavaicā vai ģimenes ārsts nodrošinās vakcināciju saviem pacientiem.

Šobrīd līgumi par vakcinācijas veikšanu noslēgti jau ar vairāk nekā 500 ģimenes ārstu praksēm.

irinad85, Adobe Stock

##Kas jādara, lai seniors pieteiktos vakcinācijai?

Jāsazinās ar ģimenes ārstu, lai noskaidrotu, vai ārsta praksē veiks vakcināciju pret Covid-19.

 • Ja ārsts vakcināciju veiks, seniors piesakās vakcinācijai sava ārsta praksē.
 • Ja ārsts nevakcinēs, bet veidos pacientu sarakstu, ārsts senioru iekļauj vakcinācijas sarakstā.

Ja seniora ģimenes ārsts nevakcinēs un neveidos sarakstu, jāpiesakās

Seniori tiks vakcinēti, sākot ar gados vecākajiem cilvēkiem.

Man vēl nav 70 gadi, vai drīkstu pieteikties vakcinācijai pie ģimenes ārsta?

Jā, to drīkst darīt. Ja ģimenes ārsts piekritis veikt vakcināciju savā praksē vai veidot sarakstu, tad drīkst pieteikties vakcinācijai pie viņa.

Pacienti tiks vakcinēti, sākot ar gados vecākajiem cilvēkiem un ievērojot prioritāro grupu principus.

##Saņēmu uzaicinājumu vakcinēties uz citu teritoriju nekā biju norādījis. Vai drīkstu to mainīt?

Jā, drīkst mainīt, tomēr šobrīd nav iespējams izvēlēties kādu konkrētu vakcinācijas iestādi.

Ja uzaicinājums vakcinēties jau saņemts, mainot vakcinācijas vietu, rinda sākas no jauna.

Vakcinācijas teritoriju var mainīt savā sākotnējā pieteikumā, tomēr tas negarantē vakcinācijas vietas maiņu. Vakcinācijas vieta iedalīta pēc pieteikumā norādītās teritorijas tuvuma un vakcinācijas jaudu principa. Tas darīts tāpēc, lai visiem būtu iespēja saņemt vakcināciju vienlīdz ātri un neveidotos rinda kādā lielākā vai blīvāk apdzīvotā teritorijā.

Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējas nokļūt līdz norādītajai vietai (piemēram, kustību ierobežojumi), lūdzam sazināties ar savu ģimenes ārstu vai sociālo dienestu, lai atrastu risinājumu.

Volha, Adobe Stock

##Kā rīkoties, ja nepieciešama vakcinācija dzīvesvietā?

Reģistrējies vakicnācijai www.manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, vai pie ģimenes ārsta.

Piesakoties pa tālruni vai www.manavakcina.lv, nav iespējams norādīt vajadzību “vakcinācija dzīvesvietā”, bet to var darīt, reģistrējoties pie ģimenes ārsta.

Kad saņemts vakcinācijas uzaicinājums, nepieciešams zvanīt savam ģimenes ārstam un vienoties par iespēju vakcināciju saņemt dzīvesvietā. Ja ģimenes ārsts neveic vakcināciju savā praksē un tādējādi nevarēs nodrošināt arī vakcināciju dzīvesvietā, jāsazinās ar sociālo dienestu.

##Vai es varu izvēlēties, kuru vakcīnu saņemt?

Kamēr vakcīnas ir pieejamas ierobežotā daudzumā, nav iespējams izvēlēties, kuru vakcīnu saņemt.

Par atbilstošākās vakcīnas piemērošanu lemj ārstējošais ārsts, izvērtējot cilvēka veselības stāvokli, alerģiskās reakcijas pret vakcīnu sastāvā esošajām palīgvielām u.c. aspektus.

##Ja es vēlos ātrāk saņemt savu vakcīnu, vai ir iespējams to veikt par maksu?

Ņemot vērā ierobežoto Eiropā pieejamo vakcīnu apjomu un lielo vakcīnu nepieciešamību riska grupām, vakcīnas par maksu nebūs pieejamas. Vismaz sākotnēji visas vakcīnas tiks veiktas riska grupu iedzīvotājiem, kas vakcīnu saņems bez maksas: veselības aprūpes darbiniekiem, sociālās aprūpes centru klientiem un darbiniekiem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām, cilvēkiem no 60 gadu vecuma u.c.

##Kurš noteiks, kāda vakcīna man ir piemērota?

Vakcīnas, kas šobrīd apstiprinātas lietošanai Latvijā (Pfizer-BioNTech vakcīna Comirnaty, Moderna un AstraZeneca vakcīnas), ir ar līdzvērtīgi augstu drošumu un ar pierādītu efektivitāti simptomu novēršanā.

Noteicošie faktori vakcīnu piejamībai vakcinācijas punktos būs:

 • konkrētu vakcīnu pieejamība Latvijā
 • vakcinējamo skaits konkrētajā vakcinācijas punktā
 • loģistikas apsvērumi.

Pirms vakcinācijas procedūras paredzēts veselības stāvokļa novērtējums, ko veic kompetents ārsts. Ārsts izvērtēs katra cilvēka veselības stāvokli un noteiks, kura vakcīna ir piemērota. Gadījumā, ja ir alerģija pret kāda ražotāja vakcīnas komponentēm, cilvēku aicinās vakcinēties uz to vakcinācijas punktu, kur izmanto ārsta noteikto vakcīnu.

Šobrīd tiek izstrādāta procedūra, kā savlaicīgi ziņot par zāļu izraisītajām alerģijām.

##Kā es varēšu pierādīt, ka esmu vakcinējies?

Dati par vakcinācijas faktu tiek ievadīti e-veselības sistēmā, sadaļā "Vakcinācijas dati", apakšsadaļā "Potēšanas pase". Tur arī būs precīzi norādīts, kura ražotāja vakcīna saņemta. Pēc vakcinācijas izsniedz apliecinājums par vakcinācijas faktu.

Datiem E-veselībā varēs piekļūt gan ģimenes ārsts, gan ārstējošais ārsts, kā arī cilvēks pats varēs apskatīties e-veselības portālā. Ja cilvēkam ir papīra formātā vakcinācijas pase, to ieteicams ņemt līdzi, un arī tajā veiks ierakstu par vakcināciju.

cassis, Adobe Stock

##Vai vakcinācija ir brīvprātīga?

Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga, tostarp veselības aprūpes darbiniekiem. Šobrīd vakcinācija pret Covid-19 ir vienīgais zināmais solis pretī iespējai atgriezties dzīves ritmā, kāds bija pirms pandēmijas, pasargāt sevi un apkārtējos no smagas saslimšanas vai nāves. Katrs cilvēks, kurš vakcinējas, rūpējas par savu veselību un pasargā līdzcilvēkus.

##Vai varu reģistrēt bērnu vakcinācijai pret Covid-19?

Šobrīd Latvijā pieteikties vakcīnai var iedzīvotāji no 18 gadu vecuma.

Pfizer-BioNTech vakcīna Comirnaty ir piemērota vakcinācijai no 16 gadu vecuma, savukārt Moderna un AstraZeneca ražotās vakcīnas – no 18 gadu vecuma. Tas ir saistīts ar vakcīnu pētījumos iekļauto iedzīvotāju vecumu. Jau šobrīd vairāki vakcīnu ražotāji nākamajās pētījumu fāzēs iekļauj bērnus, kas jaunāki par 16 gadiem, lai novērtētu vakcīnas ietekmi.

Šobrīd bērni vecumā no 16 līdz 17 gadiem (ieskaitot) nav iekļauti vakcinējamo sarakstā, bet tas var mainīties atkarībā no vakcīnu pētījumu rezultātiem un vakcīnu pieejamības Latvijā.

Ja vecāki vēlas vakcinēt bērnu, kuram ir augsts risks smagai Covid-19 infekcijas slimības gaitai, un kurš ir jaunāks par 16 gadiem, nepieciešama ārstu konsīlija rekomendācija. Informācija, kā saņemt ārstu konsīlija rekomendāciju, būs paziņota masu medijos, Slimību profilakses un kontroles centra, kā arī Veselības ministrijas mājaslapās.

##Kā ziņot par blakusparādībām pēc Covid-19 vakcīnām?

Pacienti tiek aicināti ziņot par blaknēm Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties “Pacientiem”.

Ārstiem par visām novērotajām blakusparādībām jāziņo ZVA mājaslapā, aizpildot elektronisko ziņojuma veidlapu.

Поделись этой статьей:

Читай ещё: