eVeselībasPunkts

Azartspēļu atkarība

Azartspēļu atkarība ir slimība, kas sabiedrībā nedrīkst tikt ignorēta. Teju nevienam nav palikusi nepamanīta kaut viena no 310 azartspēļu zālēm, kurās kopā izvietoti vairāk nekā 8 500 azartspēļu automātu. Plašāku sabiedrības uzmanību šis temats ieguva saistībā ar Rīgas domes šāgada 27. marta lēmumu nr. 2132, kur deputāti vienbalsīgi balsoja par konceptuālo lēmumu slēgt azartspēļu zāles visā Rīgas teritorijā, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcās. Jāatzīst, ka azartspēles ir ne tikai azartspēļu zālēs spēlētās, tās ir arī jebkura spēle, kas ietver varbūtību laimēt, ieguldot mantiskus resursus (interneta spēles, loterijas, derības utt. – tā definēts Azartspēļu un izložu likuma 1. pantā). Tomēr pārāk maz tiek runāts par to, kas paliek azartspēļu aizkadrā.

Azartspēļu atkarība ir problēma, kas tiek novērota, bet nepietiekami apspriesta. Azartspēļu atkarība jeb patoloģiska tieksme uz azartspēlēm ir iekļauta arīdzan kā slimība SSK-10 klasifikācijā (ar kodu F63.0), kuru raksturo “biežas un atkārtotas azartspēļu epizodes, kas ieņem galveno vietu pacientu dzīvē un atstāj kaitīgu ietekmi.”.

Atkarības profils

Balstoties uz palīdzības tālruņa zvanu analīzi, var redzēt, ka azartspēļu atkarība lielākā mērā skar vīriešus, tomēr neizslēdz arī sievietes. Lielākā daļa zvanītāju atpazīst un atzīst atkarību, tomēr to raksturo kā saviem spēkiem nepārvaramu. Dažos gadījumos zvanītāji nevēlas pieļaut domu, ka ir atkarīgi no azartspēlēm. Tas būtiski apgrūtina atbalsta sniegšanas procesu, jo atkarīgā līdzdalība atkarības pārvarēšanas procesā ir galvenais un neatceļamais nosacījums. Tāpat ir ļoti būtiski zvanītājiem sniegt informāciju par pieejamajām atbalsta iespējām, jo bieži viņiem trūkst informācijas par to. Atbalsta tālrunis azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem bieži ir pirmais solis ceļā uz atbalstu, kura speciālisti sniedz psiholoģisku un informatīvu palīdzību.

Papildus tam atkarības mēdz savā starpā kombinēties (kā, piemēram, alkohola un azartspēļu). Tādējādi viena otru papildinot – alkohola ietekmē cilvēks spēlē azartspēles un lieto alkoholu pēc azartspēlēm. Ilgums atkarībai ir dažāds, tomēr ilgākie termiņi sasniedz pat 25 gadus. Atkarīgie – pretstatā valdošajiem stereotipiem – ir ne vien cilvēki no sociāli maznodrošinātajām grupām, bet arī cilvēki ar augstu statusu sabiedrībā un augstu ienākumu līmeni. Tie ir ģimenes cilvēki, vecāki, algoti darbinieki vai uzņēmēji, kuru atkarība iesākusies ar vienu vai vairākām neregulārām azartspēļu mēģinājumu reizēm ar nelielām sākotnējām likmēm. Teju visus vieno vēlme atgūt zaudēto, pakāpeniski paaugstinot likmes, kas noved pie saistību izpildes grūtībām un lieliem aizņēmumiem. Atkarību pavada arvien biežākas azartspēļu epizodes, kam rezultāts ir visu finanšu līdzekļu zaudēšana, un tas liek just kaunu, izmisumu un vientulību esošajās grūtībās.

Dzimuma lomu stereotipi attiecībā uz „stiprajiem” vīriešiem spēcina kauna izjūtu, no tās izriet, ka viņi retāk saņemas meklēt palīdzību. Retāka vēršanās pēc palīdzības vērojama arī starp tiem, kas ieņem tādu amatu, kur šāda atklāsme var izraisīt darba zaudēšanu. Pārsvarā šī problēma tiek slēpta no apkārtējiem un ir hroniska, tomēr pēdējā laikā atbalsta tālrunis saņem zvanus arī no akūtā krīzes stāvoklī esošām personām. Satraucoša tendence ir vecāku zvani par saviem nepilngadīgajiem bērniem, kuriem ir piekļuve azartspēlēm. Dzīve azartspēļu atkarībā iezīmējas kā nepārvarams impulss, kam rezultāts ir attiecību, darba un sociālās dzīves zaudēšana.

Spēļu kārtis

Platus, Pixabay

Līdzatkarība

Kopā ar azartspēļu atkarību novērojama līdzatkarība, kas veidojas kā apgrūtinātas attiecības ar atkarīgo. Visbiežāk līdzatkarīgās personas ir sievietes – mātes, partneres, dzīvesbiedres utt., tomēr uz atbalsta tālruni zvana arī līdzatkarīgi vīrieši. Ņemot vērā, ka atkarīgie ir arī vecāki, partneri, darbinieki, bērni, tad atkarības motivēti lēmumi ietekmē līdzcilvēku finansiālo, psiholoģisko un sociālo situāciju. Piemēram, partnera vēla pārnākšana mājās, nespēja nākamajā dienā koncentrēties darbam, rūpju trūkums par bērniem un attiecībām, pastāvīgs nemiers, kas iesaistītajam liek justies bezspēcīgam un mobilizēt resursus atkarīgā „glābšanā”. Diemžēl bieži šie mēģinājumi ir neveiksmīgi, kas tikai vairo līdzatkarīgā bezspēcību un rada emocionālas problēmas.

Dažkārt situācija mēdz nonākt līdz pat fiziskai un emocionālai vardarbībai. Arī līdzatkarību cilvēki mēdz noliegt un definēt atkarīgās personas glābšanu kā savu pienākumu. Līdzatkarība ir jāuztver vienlīdz nopietni azartspēļu atkarībai, jo tā arī rada postošas sekas līdzatkarīgā emocionālajā stāvoklī.

Resursi

Tuvinieki var būt nozīmīgs atbalsts atkarīgajam, kurš ir motivēts vērsties pēc palīdzības un risināt atkarības problēmu. Ja pastāv neizpratne par atkarību vai līdzatkarību, tad var gan zvanīt uz iniciatīvas “Spēles brīvība” atbalsta tālruni +371 29323202, gan arī mājaslapā www.spelesbriviba.lv aizpildīt 21 jautājuma testu, lai izvērtētu savu vai tuvinieka atkarības risku. 2020. gada 1. janvārī sāks darboties Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas reģistrs, kuram varēs pieteikties personas, kas vēlas atteikties no iespējas tikt ielaistiem azartspēļu zālēs. Par izteiktā lūguma ignorēšanu paredzēts arī sods septiņu tūkstošu eiro apmērā spēļu organizētājam. Pašlaik reģistrs darbojas brīvprātīgā formātā.

Ir iespējams meklēt arī individuālu atbalstu pie narkologiem, ārstiem psihoterapeitiem, psihoterapijas speciālistiem un psihologiem. Ir vairāki grupu atbalsta veidi, kā anonīmo spēlmaņu atbalsta grupas, Minesotas programma, atbalsta grupas līdzatkarīgajiem. Visus minētos atbalsta veidus pārzina arī azartspēļu atkarīgo un viņu tuvinieku atbalsta tālruņa konsultanti.

Zvani bez maksas

Darbdienās un sestdienās no plkst. 12:00 līdz 20:00, zvanot pa atbalsta tālruni azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem, vari saņemt psiholoģisko un informatīvo atbalstu. Zvans ir bezmaksas un anonīms.

Share this article:

Read more: