eVeselībasPunkts

Garīga rakstura traucējumi

Pastāv daudz dažādu garīgu traucējumu veidi ar dažādām izpausmēm. Tos parasti raksturo anormālu domu, uztveres, emociju, uzvedības un cilvēku savstarpējo attiecību ar citiem izpausmes kombinācija. Garīga rakstura traucējumi ietver: depresiju, bipolāros traucējumus, šizofrēniju un citas psihozes, demenci un attīstības traucējumus, ieskaitot autismu. Pastāv efektīvas psihisko traucējumu ārstēšanas metodes un veidi, kā mazināt to izraisītās ciešanas.

Depresija

Depresija ir viens no visizplatītākajiem garīgajiem traucējumiem visā pasaulē. Depresija ietekmē aptuveni 264 miljonus cilvēku. Depresiju raksturo skumjas, intereses vai baudas zudums, vainas vai zemas pašvērtības sajūta, traucēts miegs vai apetīte, nogurums un slikta koncentrēšanās spēja. Cilvēkiem ar depresiju var būt arī vairākas fiziskas sūdzības bez acīmredzama fiziska cēloņa. Depresija var būt ilgstoša vai atkārtota, kas būtiski pasliktina cilvēku spēju izpildīt darbības darbā vai skolā, kā arī tikt galā ar ikdienas sadzīvi. Depresija tās smagākajā formā var cilvēku novest līdz pašnāvībai.

Depresiju ir iespējams mazināt vai novērst. Vieglu vai mērenu depresiju var efektīvi ārstēt ar runas terapijām, kā kognitīvās uzvedības terapija vai psihoterapija. Antidepresanti var būt efektīva ārstēšanas forma vidēji smagu līdz smagu depresiju gadījumā, taču tos neizmanto vieglas formas depresijas ārstēšanā. Tāpat antidepresantus nevajadzētu izmantot, ārstējot bērnus, kā arī būtu jāizturas ar īpašu piesardzību, nozīmējot antidepresantus, pusaudžu ārstēšanā.

Depresijas vadībā jāiekļauj psihosociālie aspekti, tostarp jānosaka stresa faktori, piemēram, finansiālās problēmas, grūtības darbā vai fiziska vai garīga vardarbība, un atbalsta avoti, piemēram, ģimenes locekļi un draugi. Svarīga ir cilvēka sociālo tīklu un sociālo aktivitāšu uzturēšana vai atjaunošana.

Bipolārie traucējumi

Bipolārie traucējumi ietekmē 45 miljonus pasaules iedzīvotājus. Parasti šos traucējumus veido gan mānijas, gan depresijas epizodes, kuras atdala normāla garastāvokļa periodi. Mānijas epizodes ietver paaugstinātu vai uzbudināmu garastāvokli, pārmērīgu aktivitāti, ātru runu, paaugstinātu pašnovērtējumu un samazinātu vajadzību pēc miega. Cilvēki, kuriem ir mānijas uzbrukumi, bet kuriem nav depresijas epizožu, arī tiek klasificēti kā sirgstoši ar bipolāriem traucējumiem.

Ir pieejamas efektīvas ārstēšanas metodes bipolāru traucējumu akūtās fāzes ārstēšanai un recidīvu novēršanai. Tās ir zāles, kas stabilizē garastāvokli. Psihosociālais atbalsts ir svarīga ārstēšanas sastāvdaļa.

Šizofrēnija un citas psihozes

Šizofrēnijā ir smaga mentāla slimība, kas skar 20 miljonus pasaules iedzīvotāju. Psihozes, ieskaitot šizofrēniju, tiek raksturotas pēc domāšanas, uztveres, emociju, valodas, sevis apzināšanās un uzvedības izkropļojumiem. Parasti psihotiski pārdzīvojumi, kas ietver halucinācijas (tādu lietu dzirdēšana, redzēšana vai sajušanu, kādu tur nav) un maldus (fiksēti nepatiesi uzskati vai aizdomas, kas stingri pastāv pat tad, ja ir pierādījumi par pretējo). Traucējumi var apgrūtināt cilvēka darbu vai mācīšanos.

Stigma un diskriminācija var izraisīt cilvēka nevēlēšanos vērsties pēc veselības un sociālajiem pakalpojumiem. Turklāt cilvēkiem ar psihozi ir liels risks tikt pakļautiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

Šizofrēnija parasti sākas pusaudžu beigu vai agrā pieaugušā vecumā. Ārstēšana ar zālēm un psihosociālu atbalstu ir efektīva. Ar atbilstošu ārstēšanu un sociālo atbalstu skartie cilvēki var dzīvot produktīvi un būt integrēti sabiedrībā. Palīdzības sniegšana, veicinot šo cilvēku dzīvi, piemēram, atbalstot mājokļa jautājumos un nodarbinot darbā, var kalpot par pamatu, no kuras cilvēki ar smagiem garīgiem traucējumiem, tostarp šizofrēniju, var sasniegt daudzus atveseļošanās mērķus, jo viņiem bieži rodas grūtības iegūt vai saglabāt dzīvesvietu un normālu darbu.

Demence

Pasaulē aptuveni 50 miljoni cilvēku ciešs no demences. Tā parasti ir hroniska vai progresējoša rakstura un kognitīvās funkcijas (tas ir, spēja apstrādāt domas) pasliktināšanās ir lielāka par to, ko varētu sagaidīt normālā cilvēka novecošanas procesā. Slimība ietekmē atmiņu, domāšanu, orientāciju , izpratni, aprēķinu spēju, mācīšanās spējas, kā arī valodu un spriešanas spējas. Kognitīvo funkciju traucējumi nereti tiek novēroti kopā ar emocionālās kontroles, sociālās uzvedības vai motivācijas pasliktināšanos.

Demencija veidojas dažādu slimību un ievainojumu gadījumā, kas skar smadzeņu darbību, piemēram, kā Alcheimera slimība vai insults. Lai gan pašlaik nav pieejama ārstēšana, lai izārstētu demenci vai mazinātu tās progresējošo gaitu, daudzas ārstēšanas metodes ir dažādās klīnisko pētījumu stadijās. Tomēr daudz var darīt, lai atbalstītu un uzlabotu cilvēku ar demenci, viņu aprūpētāju un viņu ģimeņu dzīvi.

Attīstības traucējumi, ieskaitot autismu

Attīstības traucējumi ir ietverošs termins, kas aptver intelektuālās attīstības traucējumus, tostarp autismu. Attīstības traucējumi parasti sākas bērnībā, bet tie mēdz saglabāties pieaugušā vecumā, izraisot ar centrālās nervu sistēmas nobriešanu saistīto funkciju traucējumus vai aizkavēšanos. Traucējumi parasti ir novērojami vienmērīgas gaitas, tiem nav raksturīgas remisijas un recidīva periodi, kas parasti raksturo daudzus garīgos traucējumus.

Intelektuālo invaliditāti raksturo prasmju pasliktināšanās dažādās attīstības jomās, piemēram, kognitīvajā darbībā un adaptīvajā uzvedībā. Zemāka inteliģence mazina spēju pielāgoties ikdienas dzīves prasībām. Visaptverošu attīstības traucējumu, piemēram, autisma, simptomi ir sociālās uzvedības, komunikācijas un valodas traucējumi, kā arī šaurs interešu un aktivitāšu klāsts, kas ir raksturīgi tikai indivīdam un tiek veikts atkārtoti. Attīstības traucējumi bieži rodas zīdaiņa vecumā vai agrā bērnībā.

Ļoti svarīga ir ģimenes iesaistīšanās cilvēku ar attīstības traucējumiem aprūpē. Svarīgs aprūpes elements ir zināt, kas skartajiem cilvēkiem rada gan satraukumu, gan labsajūtu, kā arī uzzināt, kāda vide vislabāk veicina labāku mācīšanos. Ikdienas rutīnas struktūra palīdz novērst nevajadzīgu stresu, atvēlot konkrētus un regulārus laikus ēšanai, spēlēm, mācībām, kopā būšanai ar citiem un gulēšanai. Jābūt regulārai veselības aprūpes dienestu uzraudzībai gan bērniem, gan pieaugušajiem ar attīstības traucējumiem, kā arī ir jāseko viņu karjeras attīstībai.

Kas ir pakļauts psihisko traucējumu riskiem?

Psihiskās veselības un garīgo traucējumu noteicošie faktori ietver ne tikai individuālās īpašības, piemēram, spēju vadīt savas domas, emocijas, uzvedību un mijiedarbību ar citiem, bet arī sociālos, kultūras, ekonomiskos, politiskos un vides faktorus, piemēram, valsts politiku, sociālo aizsardzību, dzīves standartus, darba apstākļus un sabiedrības atbalstu.

Stress, ģenētika, uzturs, perinatālās infekcijas un pakļaušana vides apdraudējumiem ir arī faktori, kas ietekmē garīgo traucējumu attīstīšanos.

Share this article:

Read more: