eVeselībasPunkts

Rakstu publicēšanas principi

eVeselībasPunkts ir platforma, kurā publicē rakstus ar veselību saistītajos tematos, lai izglītotu lasītājus un kļūtu par uzticamu veselības informācijas avotu.

Publicējot rakstus, mēs izvērtējam to saturu atbilstoši trīs principiem: patiesība, autoritāte, atbildība.

Patiesība

Rakstos publicēta informācija ir patiesa, nav maldinoša un sakrīt ar mūsdienu zinātnisko konsensu medicīnas jautājumos.

Jebkāda veida reklāmas vai cita veida apmaksātie raksti tiek atzīmēti ar ikonu un pazīmi “Raksts ir apmaksāts”, norādot maksātāju.

Raksti, kas sniedz informāciju par t.s. komplimentāro un alternatīvo medicīnu vai citām nepārbaudītām, nestrādājošām vai maldinošām metodēm, ir ievietoti kategorijā „Alternatīvā medicīna”.

Autoritāte

Rakstu autori ir ārstniecības personas vai personas saistītas ar veselības aprūpi, ārstniecību, fitnesu vai citu jomu, kas saistīta ar raksta tematiku.

Atbildība

Atbildība par rakstu saturu, tajā paustiem viedokļiem un stilu paliek raksta autoram – eVeselībasPunkts ir publikācijas platforma, nevis satura veidotājs.

eVeselībasPunkts patur iespēju jebkurā brīdī lemt par jebkura raksta izņemšanu no publikācijas.

Ja atrodi šo principu pārkāpumu vai vienkārši drukas kļūdu, būsim pateicīgi, ja ziņosi mums, rakstot e-pastu uz hd@meditec.lv vai ziņu Messengerī.