eVeselībasPunkts

Kā pareizi rīkoties, ja esi pamanījis negadījuma situāciju

Sabiedrībā bieži tiek diskutēts par to, ko darīt, kā rīkoties un vai vispār rīkoties situācijā, kad nelaimē ir nonācis kāds no līdzcilvēkiem. Apgalvojums “Es labāk neko nedarīšu, lai nesanāk tikai sliktāk” ir aplams un bieži noved pie tā, ka palīdzības sniegšana aprobežojās tikai ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu, kas var novest pie tā, ka cietušajam un/vai saslimušajam var iestāties nāve vai neatgriezeniski veselības traucējumi. Pirmā palīdzība ir jāsniedz vienmēr un visur, kad tas ir nepieciešams.

Kas tad ir pirmā palīdzība? Saskaņā ar ārstniecības likumu pirmā palīdzība ir palīdzība, ko cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma. Pirmās palīdzības mērķis ir glābt cilvēka dzīvību un veselību nekaitējot ne cietušajam, ne arī palīdzības sniedzējam. Pareizi sniegta pirmā palīdzība nevar nogalināt. Taču palīdzības sniegšanas procesā var iestāties tādas komplikācijas, kā piemēram ribu lūzums sirds masāžas laikā, kuras nav iespējams novērst. Es neesmu dzirdējis nevienu situāciju, kad kāds pirmās palīdzības sniedzējs būtu kaut reizi par jebko sodīts. Tāda prakse ne Latvijā, ne arī citur Eiropā netiek piekopta. Pirms kāda brīža sociālajos tīklos bija diskusija par sievieti, kura rakstīja sūdzību par salauztām ribām sirds masāžas laikā. Likumsakarīgi, ka šī sūdzība tika uzskatīta par nepamatotu un nekādas tālākas darbības nesekoja. Rezumējot šajā rindkopā rakstīto- pirmā palīdzība nevar nogalināt. Pirmā palīdzība ir jāsniedz ikvienā situācijā, kad tas ir nepieciešams.

Lai izvairītos no nepareizu lēmumu pieņemšanas, aprakstīšu pirmos soļus, kas jāveic jebkurā negadījuma situācijā.

Saglabā mieru. Šo ieteikt, protams, ir ļoti utopiski, taču, jo mierīgāks būs palīdzības sniedzējs, jo pareizāka rīcība sekos pēc tam.

Novērtē situāciju, tai skaitā esošās un draudošās briesmas. Situācijas novērtēšana ir viens no pamatelementiem, lai saprastu, kas vispār ir noticis un kāda palīdzība varētu būt nepieciešama. Bieži šis notiek automātiski, taču par briesmu novērtējumu palīdzības sniedzēji mēdz piemirst. Jebkurā situācijā palīdzības sniedzējam ir jādomā par sevi (savu drošību) un tikai tad par cietušā drošību. Ja ir nenovēršami apstākļi, kuri var apdraudēt glābēja dzīvību, tad palīdzības sniegšana tālāk vairs nav iespējama un potenciālajam glābējam atliek tikai noskatīties nenovēršamajā. Diemžēl.

Nebaidies no kļūdām. Sens un patiess ir teiciens “Nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara”. To pašu var attiecināt uz pirmo palīdzību. Palīdzības sniegšanas procesā nevar izvairīties no kļūdu pieļaušanas, taču, cenšoties pietuvoties ideālam, kļūdas būs minimālas un tās iznākumu noteikti neietekmēs. Vislielākā kļūda, ko iespējams pieļaut, ir palīdzības nesniegšana.

Sargi pats sevi! Pirmās palīdzības sniedzēja drošība vienmēr būs pirmajā vietā.

Pirmās palīdzības sniegšanas procesu raksturo pieci posmi, ko pirmās palīdzības vadlīnijās apraksta kā glābšanas pasākumu ķēdīti, kas sastāv no pieciem posmiem. Glābšanas pasākumu ķēdīte ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms.

 1. Tūlītējie pasākumi.

Tas ir pasākumu komplekss, kas jāveic pirms pirmās palīdzības sniegšanas uzsākšanas. Pie tūlītējiem pasākumiem pieder:

 • Briesmu avota novēršana - brīdinājuma zīmes izvietošana, liesmas nodzēšana, elektrības atslēgšana, gāzes noslēgšana
 • Dzīvības glābšanas pasākumu uzsākšana - asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumu uzsākšana, ja nepieciešams.

Dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanu jāsāk uzreiz, jo straujš asins zudums var būt bīstams cilvēka dzīvībai. Savukārt, ja cilvēkam nav dzīvības pazīmes, tad atdzīvināšanas pasākumi ir jāuzsāk nekavējoties, paralēli cenšoties kādam palūgt zvanīt 113 vai ņemt rokā telefonu, slēgt uz skaļruni, spiest 113, likt telefonu uz zemes un paralēli turpināt atdzīvināšanas pasākumus.

 1. Palīdzības izsaukšana

Ideālajā variantā, ja kāds ir blakus, tad, konkrēti norādot uz vismaz divām personām, ir jādod komanda: “Lūdzu zvani 113 vai 112”. Ja blakus neviena nav, tad jāpaņem savs telefons un jāzvana uz ārkārtas tālruņa numuriem 112 vai 113. Aktuāls ir jautājums, kuru no ārkārtas tālruņa numuriem labāk izvēlēties:

112 - Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Zvanīt situācijās, kad ir nepieciešama glābšanas dienestu iesaiste. Tādas situācijas ir ugunsgrēks, ceļu satiksmes negadījums, bīstamas ķīmiskas vielas noplūde utt

113 - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Zvanīt situācijās, kad ir tiešs apdraudējums cilvēka veselībai vai dzīvībai. Ja ir uzsākti atdzīvināšanas pasākumi, tad palīdzības izsaukšana caur 113 noteikti notiks ātrāk.

Kāda informācija un kādā secībā ir jāsniedz glābšanas dienestiem:

 • Kur noticis nelaimes gadījums?

Pareiza notikuma adrese ir vissvarīgākā informācija, lai glābšanas dienesti varētu ierasties laikus

 • Kas noticis?

Svarīgi ir dažos vārdos raksturot notikušā apstākļus, kas noticis, vai cietušais ir pie samaņas, vai elpo utt

 • Cik cietušo?

Ja negadījumā ir iesaistīts vairāk kā viens cietušais, tad ir jāpasaka aptuvenais cietušo skaits, lai, piemēram, NMPD zinātu, cik brigādes sūtīt uz notikuma vietu

 • Klausuli pirmais noliek dispečers.

Nepārtrauc sarunu pirms dispečers nav pateicis, ka palīdzība jau ir ceļā. Ļoti iespējams, ka dispečeram varētu būt vēl kādi papildus jautājumi, vai arī palīdzības sniedzējs var tikt savienots ar dežūrārstu pirmās palīdzības padomu sniegšanai.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai var izmantot arī aplikāciju eVeselībasPunkts. Šī aplikācija noteiks izsaucēja atrašanās vietu un līdz ar balss zvanu dati būs nonākuši NMPD dispečera rīcībā, kas ietaupīs laiku precīzas atrašanās vietas noteikšanai. Pavisam noteikti šī aplikācija ir jāizmanto situācijās, kad izsaucējs nezin vai tikai aptuveni zina savu atrašanās vietu. Aplikācija eVeselībasPunkts ir pieejama gan Appstore gan GooglePlay.

 1. Cietušā aprūpe

Šajā posmā ir jāturpina atdzīvināšanas pasākumu veikšana pēc palīdzības izsaukšanas līdz brīdim, kad ierodas NMPD brigāde un pārņem atdzīvināšanas pasākumus.

Aprūpējot cietušo ir svarīgi ievērot ļoti būtiskas lietas. Pirmkārt, palīdzības sniedzējam jābūt nosvērtam un jārada drošības sajūtu cietušajam, ka viņš ir drošās rokās. Palīdzības sniedzējam vēlams ir iepazīstināt ar sevi, paskaidrot, ka viņš prot sniegt pirmo palīdzību un ka cietušais ir drošās rokās. Svarīgi ir neko nepārmest par radušos situāciju un neveikt situācijas analīzi skaidrojot, ka cietušais ir pieļāvis kļūdu un ka tas varēja arī nenotikt. Pirmās palīdzības sniegšanas etapā nenotiek vainīgo noskaidrošana, bet gan cilvēka dzīvības glābšana.

 1. Aprūpe Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādē.

Bieži palīdzības sniedzējiem NMPD brigādes brauc ļoti ilgi. Tas ir skaidrojams ar palīdzības sniedzēja psiholoģiju, jo akūtā situācijā šķiet, ka viss notiek ļoti lēni un minūtes ilgst stundām ilgi. Visbiežākais, ko pārmet NMPD brigādēm, ir ierašanās 25 minūšu laikā, kaut gan patiesībā ir pagājušas tikai 7 minūtes. Pareizi ir šajā situācijā sniegt atbalstu NMPD brigādēm, ja tas ir nepieciešams. Un nekādā gadījumā nedrīkst filmēt, jo tas nav ētiski nedz pret pašu cietušo, nedz arī pret mediķiem, kuri tajā situācijā strādā.

 1. Cietušā aprūpe slimnīcā

Cietušā stāvoklis nonākot slimnīcā ir atkarīgs no tā, cik kvalitatīvi ir sniegta pirmā palīdzība. Un sekmīga pirmās palīdzības sniegšana tiek uzskatīta brīžos, kad cietušais savām kājām spēj iznākt no slimnīcas un pateikt paldies savam glābējam. Taču var būt situācijas, kad, sniedzot pirmo palīdzību, nav izdevies glābt cilvēka dzīvību. Pirmās palīdzības sniedzējs nedrīkst sev neko pārmest, jo itin bieži var būt nenovēršami apstākļi, kas var izraisīt cilvēka nāvi. Svarīgi ir apzināties, ka palīdzība ir sniegta pareizi.

Viss šeit aprakstītais ir pietuvināts ideālam. Dzīvē, protams, ne vienmēr tā būs. Un būs arī tādi, kas neticēs šeit rakstītajam. Taču es vēlos, lai Jūs atceraties vienu - cilvēka dzīvība bieži var būt Jūsu rokas un tikai no Jums būs atkarīgs cilvēka liktenis. Pirmo palīdzību var apgūt tikai mācoties. Un mācoties nevis vienreiz dzīvē, bet darot to regulāri. Un ikviens no Jums var kļūt par glābēju

Padalies ar šo rakstu:

Lasi vēl: