eVeselībasPunkts

Jauns pieraksts

Veselības centru apvienība (pieraksti visās VCA poliklīnikās)
Ķirurga konsultācija pirms bariatriskās (kuņģa samazināšanas) operācijas