eVeselībasPunkts

Jauns pieraksts

Veselības centru apvienība (pieraksti visās VCA poliklīnikās)
Osteodensitometrijas speciālista konsultācija (pēc DEXA izmeklējuma)