Automatizētais zvans par Vienoto tālruni

Informējam, ka no 2022. gada 23. novembra līdz 2023. gada 23. martam, sadarbībā ar eVeselībasPunkta vienotā tālruņa 8998 pakalpojuma sniedzējiem CSC Telecom veicam Latvijas iedzīvotāju apzvanīšanas kampaņu.

Ar automatizētā zvana palīdzību, iedzīvotāji tiek informēti par to, ka Latvijā ir pieejams vienots tālrunis 8998, uz kuru zvanot iespējams atrast ātrāko pieejamo laiku pie nepieciešamā ārsta vai uz medicīnisko izmeklējumu. Zvana saņemšanas brīdī, zvana saņēmējam ir iespēja pēc brīvas izvēles nospiežot taustiņu 1 saņemt informējošu sms par Vienotā eVeselībasPunkta tālruņa 8998 sniegtajiem pakalpojumiem vai nospiežot taustiņu 2 atzīmēt, ka vairs nevēlas saņemt šāda veida informatīvu zvanus no mums.

Tālruņa numuri tiek sastādīti ar datora programmas palīdzību un izvēlēti pēc nejaušības principa.